อนุทิน 96816 - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร ป.โท คณะวิศวฯ มชฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม) เรียนที่ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ-พ-ศ (18.30-21.30 น.) + อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) •เรียนจบภายใน 1 ปี (3 เทอม)
•รับผู้จบการศึกษาทุกสาขา + มีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรม 1 ปี มี 2 แขนง เน้น การจัดการอุตสาหกรรม รับ 30 คน และเน้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รับ 30 คน •มีการเรียนเตรียมความพร้อม (ปรับฐานด้านวิศวฯอุตสาหการ ฟรี) •มีทุนการศึกษา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โทรศัพท์ (053) 944125 -126
E-mail : [email protected] website : http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2011/

เขียน 13 Sep 2011 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)