อนุทิน 96811 - แสวง แสงดาวเหนือ

พิจิตรน้ำท่วมมาหลายวันเต็มที แม้ที่วิทยาลัยจะล้อมรอบไปด้วยน้ำ แต่ฝ่ายอาคารสถานที่ ก็รวมกำลังสู้น้ำกันอย่างเต็มที่ จนเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น ผิดกับเส้นทางรอบ ๆ วิทยาลัย ที่เต็มไปด้วยน้ำ นี่เด็ก ๆ ก็ไม่ได้มาเรียนจะแรมเดือนแล้ว ไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะเปิดเรียนหรือไม่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฟ้าดิน ฟ้าฝนทั้งสิ้น

เขียน 13 Sep 2011 @ 15:38 ()


ความเห็น (0)