อนุทิน 9680 - สิทธิรักษ์

  ติดต่อ

@9667  เช่นกันครับ เมืองไทยหวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วนอกจากสถาบันครู  และเครือข่ายชุมชนแข็งแรง

ได้แต่หวังว่า จะไปได้ด้วยดีครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)