อนุทิน 9680 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

@9667  เช่นกันครับ เมืองไทยหวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วนอกจากสถาบันครู  และเครือข่ายชุมชนแข็งแรง

ได้แต่หวังว่า จะไปได้ด้วยดีครับ

เขียน 04 Jun 2008 @ 09:41 ()


ความเห็น (0)