อนุทิน 96782 - พัดศรีเรือง

RT @pik_pup: บางครั้ง เรายังไม่อาจเข้าใจการกระทำของตัวเอง ฉะนั้น จึงไม่ควรตัดสินการกระทำของคนอื่นเช่นกัน

เขียน 13 Sep 2011 @ 08:07 () แก้ไข 13 Sep 2011 @ 08:15, ()


ความเห็น (0)