อนุทิน 96733 - อนาม

  ติดต่อ

ฉันติดตามข่าวเกี่ยวกับความรู้และสื่อใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น เว็บไซด์นี้เข้ายากจัง อ้อ ! อยากได้แผนการสอนภาษาไทยชั้น ป.2 ของกระทรวง (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)ตามหลักสูตร 2551
  เขียน:  

ความเห็น (0)