อนุทิน 96720 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

Jop Rotating(3)

การพัฒนาในระยะแรก มีการต่อต้านอย่างเปิดเผย ปฎิกิริยาที่ตอบสนองของคนที่ไม่พึงพอใจและคิดว่าตัวเองเสียผลประโยชน์ และเสียหน้า มีมาเป็นระลอก ได้แต่บอกทีมงานว่าให้อดทนซักนิด เพราะเดาว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆ ดีแต่ที่คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันและเป็นทีมงานที่ดี

และในวันนี้......สิ่งทีเพียรพยายามและอดทน ....  ปลูกต้นไม้ พยายามรดน้ำพรวนดิน หวังดอกผล แม้ว่าแมลงร้ายจะกัดกินจนเกือบทนไม่ไหว เวลานี้ดูเหมือนจะมองเห็นแววของความสำเร็จ แล้วคงจะได้รู้ว่า อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อยากรู้จังว่าวิชาHRM ที่เรียนจะทำให้การบริหารคนไปในทิศทางที่คาดหวังได้ไหมนะ อะไรที่ทำให้คนต่อต้านเปลี่ยนแปลงไป ต้องคอยดูต่อไป....

เขียน 12 Sep 2011 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)