อนุทิน 96710 - โสภณ เปียสนิท

สายัณห์ตะวันรอน ได้พักนอนใต้ชายคา พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ คิดอีกทีในวันหน้า วันเก่าที่ผ่านมา ไม่เรียกหาปล่อยผ่านไป นอนแล้วพึงหลับเสีย หายอ่อนเพลียจึงเริ่มใหม่ ละลดกำหนดใจ ขออยู่ไปวันต่อวัน เอย

เขียน 12 Sep 2011 @ 16:50 ()


ความเห็น (0)