อนุทิน 96690 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จาก "ไข่แดง" ขยายวงสู่ "ไข่ขาว" เพื่อก้าวสู่อาเซียน

  • ความมุ่งหวังและตั้งใจในปีหน้า ปี ๕๕
  • จะขยายกระบวนการ KM อ่านเขียนภาษาไทย และการสร้างนิสัยรักการอ่าน
  • ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๕๔ เติมเต็มไข่แดง..ป.๓ ป.๖ ม.๓
  • ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๕๕ เปิดใจไข่ขาว..

หวังไว้สวย..

 

เขียน 12 Sep 2011 @ 07:25 () แก้ไข 14 Sep 2011 @ 12:46, ()


ความเห็น (0)