อนุทิน #96690

จาก "ไข่แดง" ขยายวงสู่ "ไข่ขาว" เพื่อก้าวสู่อาเซียน

  • ความมุ่งหวังและตั้งใจในปีหน้า ปี ๕๕
  • จะขยายกระบวนการ KM อ่านเขียนภาษาไทย และการสร้างนิสัยรักการอ่าน
  • ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๕๔ เติมเต็มไข่แดง..ป.๓ ป.๖ ม.๓
  • ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๕๕ เปิดใจไข่ขาว..

หวังไว้สวย..

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)