อนุทิน 96672 - ป.

  ติดต่อ

ครบรอบ 10 ปี ของเหตุการณ์ 9-11 ณ มุมหนึ่งของโลกที่วุ่นวาย มีการรำลึกถึงผู้บริสุทธิที่จากไป...แต่อีกหลายชีวิตก็ยังดำเนินไป ตามวิถีของมัน
.

"..Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace.."  
           John Lennon

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

กระต่ายน่ากินจังเลยครับ

 "Imagine" เป็นแค่จินตนาบทเพลงบรรเลงศิลป์ที่สวนทางกับความเป็นจริง
หากเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมก็คงเข้าใจเหตุการณ์ 9-11 เกิดขึ้นจากอะไร
ชาติตะวันตกไม่มีความเข้าใจเรื่องมนุษยธรรมไปกว่าเรื่องผลประโยชน์ การแทรกแทรง การรุกรานพลโลก
อำนาจคือความชอบธรรมเสมอในสายตาของพวกเขาคะ