อนุทิน 96662 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๕๗. ญาติพี่น้องทางชีวิตการงาน

เย็นเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ ครอบครัวของน้องๆ กลุ่มเล็กๆ ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นับแต่ปี ๒๕๒๘-๒๕๓๕ ได้มาพบปะ นัดกินข้าวเลี้ยงอำลากันในโอกาสที่หลังเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นี้แล้วผมจะออกจากกรุงเทพฯและไปปักหลักปักฐานใช้ชีวิตต่างจังหวัดอยู่ที่เชียงใหม่, น้องๆอดีตเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้ปัจจุบันเป็นบุคลากรที่มีความอาวุโสในการงาน บางส่วนได้ออกไปเป็นอัยการ บางส่วนก็เป็นทีมผู้บริหารหน่วยงาน เป็นครูอาจารย์ เป็นหัวหน้างาน ได้มีบทบาทและทำหน้าที่การงานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะทางด้านสื่อ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาและดำเนินการนหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการศึกษาพิเศษของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บุกเบิกและทำงานมาด้วยกันนับแต่ในยุคที่มหาวิทยาลัยขาดแคลนคน ทรัพยากร และต้องพึ่งตนเองแทบทุกด้าน จึงเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมกันเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องทางการงานด้วยกัน

เขียน 11 Sep 2011 @ 17:45 () แก้ไข 11 Sep 2011 @ 18:00, ()


ความเห็น (1)