อนุทิน 96660 - ประเสริฐ ศรีแสนปาง

ปิดการแ่ข่งขันกีฬาสพฐ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(สนามกีฬาเฉลิมพระเกีิยรติฯ80พรรษาฯ) ปีหน้าพบกันที่สพม.29 อุบลราชธานี+อำนาจเจริญเมื่อวาน 9 กันยายน 2554 ความยิ่งใหญ่ของเจ้าภาพชาวนครราชสีมา ที่โรงเรียนเป็นที่พักนักกีฬาจากศรีสะเกษ (พัฒนาทั้งความรู้ กีฬา คุณธรรม(รู้แพ้+รู้ชนะ+รู้อภัย)/เช่นกันวันนี้น้ำท่วมแถวบริเวณสระครก หมู่บ้านโฮมฯจอหอ คาดว่าเที่ียงคืนจะมีการปล่อยน้ำจากลำตะคลอง/ขณะนี้ฝนยังตกอยู่เลย

เขียน 11 Sep 2011 @ 15:52 () แก้ไข 21 Sep 2011 @ 10:24, ()


ความเห็น (0)