อนุทิน 96660 - ประเสริฐ ศรีแสนปาง

  ติดต่อ

ปิดการแ่ข่งขันกีฬาสพฐ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(สนามกีฬาเฉลิมพระเกีิยรติฯ80พรรษาฯ) ปีหน้าพบกันที่สพม.29 อุบลราชธานี+อำนาจเจริญเมื่อวาน 9 กันยายน 2554 ความยิ่งใหญ่ของเจ้าภาพชาวนครราชสีมา ที่โรงเรียนเป็นที่พักนักกีฬาจากศรีสะเกษ (พัฒนาทั้งความรู้ กีฬา คุณธรรม(รู้แพ้+รู้ชนะ+รู้อภัย)/เช่นกันวันนี้น้ำท่วมแถวบริเวณสระครก หมู่บ้านโฮมฯจอหอ คาดว่าเที่ียงคืนจะมีการปล่อยน้ำจากลำตะคลอง/ขณะนี้ฝนยังตกอยู่เลย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)