อนุทิน 96567 - นฤดี อุปกิจ

การมีบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติ การมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถบอกเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงมีความพร้อมต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ และการพูดคุยกับผู้อื่น ครูคือต้นแบบของการพัฒนาคน ดังนั้นการมีสร้างบุคลิกภาพที่ดี นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้ว บุคลิกภาพที่ดีจึงมีชัยไปกว่าครึ่งเช่นกัน "นั่นคือความสำเร็จของครูยุครัฐบาลใหม่ค่ะ" เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นเหมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่สำคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและกระจกส่องภาพพจน์ของตัวเอง การสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเองนั้นไม่ยาก ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการ เช่นกัน กับครู กศน. ทุกท่านการสร้างบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญเวลาติดต่อราชการ หรือออกพื้นที่ เราควรมีความพร้อม และการเตรียมตัวเป้นอย่างดีค่ะ

เขียน 10 Sep 2011 @ 13:14 () แก้ไข 10 Sep 2011 @ 13:22, ()


ความเห็น (0)