อนุทิน #96556

13 ก.ย.54  พาเด็กอนุบาลไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบรี

14 ก.ย.54 อบรมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ฯครูปฐมวัย รร.ไพลิน จ.สุโขทัย

เขียน:

ความเห็น (0)