อนุทิน 96530 - ยูมิ

  ติดต่อ

รักคนดีมีศีลธรรมนำทางชอบ

ตามระบอบกรอบดีงามศาสนา

เมื่อชีพดับลับล่วงแล้วอาลัยลา

ส่งวิญญาพาสู่สุคติ..เทอญ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)