อนุทิน 96525 - พัดศรีเรือง

RT @ponfa23: “@Kid_DD: บนถนนสู่ความสำเร็จ มีโค้งอันตรายชื่อความล้มเหลว มีวงเวียนชื่อความสับสน มีลูกระนาดลดความเร็วชื่อกัลยาณมิตร และมีไฟแดงช

เขียน 10 Sep 2011 @ 08:13 () แก้ไข 10 Sep 2011 @ 09:16, ()


ความเห็น (0)