อนุทิน 96506 - krusorn

  ติดต่อ

วันที่ 8-9 กันยายน 2554  โรงเรียนในกลุ่มกำโลนและโรงพยาบาลตำบล จัดกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันการเสพยาเสพติดทุกชนิด  โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 1 วันที่ห้องประชุมของตำบล   และอีก 1 วัน  ไปเยี่ยมชมเรือนจำกลางอำเภอพระพรหม  ดูคนถูกกักขัง และไปเยี่ยมชมสถานที่บำบัดคนติดยาที่วัดไม้เสียบ  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เขียน:  

ความเห็น (0)