ติดต่อ

อนุทิน #96487

โรงเรียนคนดี พระอาจารย์แสนปราชญ์ ให้หลักการของโรงเรียนคนดี คือ โรงเรียนต้องมุ่งที่การทำงาน ๔ อย่าง คือ ๑. สร้างคนดี ๒. ช่วยคนดี ๓. รักษาคนดี ๔. ด้วยคนดี
  เขียน:  

ความเห็น (0)