อนุทิน 96487 - แสนปราชญ์

แสนปราชญ์
โรงเรียนคนดี พระอาจารย์แสนปราชญ์ ให้หลักการของโรงเรียนคนดี คือ โรงเรียนต้องมุ่งที่การทำงาน ๔ อย่าง คือ ๑. สร้างคนดี ๒. ช่วยคนดี ๓. รักษาคนดี ๔. ด้วยคนดี
เขียน 09 Sep 2011 @ 16:50 ()


ความเห็น (0)