อนุทิน 96464 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • จากการทำหน้าที่ที่ต้องอยู่ตรงกลาง ได้ฟังแต่ละคนเล่าเรื่อง "เรื่องเดียวกัน" ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งกัน ทำให้เห็นว่า "เรื่องเดียวกัน" นี้เอง สิ่งที่ทำให้ดึงประเด็นมาเล่าแตกต่างกันคือ "การปรุงแต่ง" ตามโลกทัศน์ส่วนตัวของตนเอง  นำไปสู่ข้อค้นพบว่าไม่ควรเชื่อในสิ่งที่ใครพูดให้ฟัง แต่ดูจากการกระทำและผลแห่งการกระทำที่ปรากฎ
  • สุดท้ายตัวเราก็ต้องละวางการปรุงแต่งด้วยเช่นกัน

"ฟังมาก พูดน้อย ปล่อยวาง  สร้างจิตตรง" 

หากพูดตามกิเลส สู่้ปฏิเสธการพูดเพราะอยากพูดจะดีกว่า  แต่พูดตามหน้าที่และกาละเทศะ

เขียน 09 Sep 2011 @ 08:11 () แก้ไข 09 Sep 2011 @ 08:29, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ ฟังมาก ได้ประโยชน์กว่าเอาแต่พูดฝ่ายเดียวนะคะ