อนุทิน #96462

ขีดเส้นตรงลงไปในแม่น้ำ ย่อมไม่นำรอยไหนทิ้งให้เห็น เหมือนความดีที่ทำด้วยลำเค็ญ คนมองหาไม่เห็นไม่เป็นรอย
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ให้ดอกไม้ แต่ขอค้านค่ะ ทำดี มีร่องรอยค่ะ