อนุทิน 96453 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๙๐๖ |

ได้สังเกตการณ์มาระยะหนึ่งในการใช้พื้นที่สาธารณะของ Gotoknow ถึงแม้จะมีเงื่อนไขในการเข้าใช้ตามวุฒิภาวะของคนใช้ แต่ก็ยากที่จะห้ามเรื่องราวต่าง ๆ ได้มาก ทำได้เพียงแก้ไขไปทีละเปราะ ๆ

ตอนนี้ "อนุทิน" ใน Gotoknow เปรียบเหมือน Wall ใน facebook และ Stream ใน Google+ นั่นคือ "อนุทิน" เป็น "พื้นที่สาธารณะออนไลน์" ของ Gotoknow มีปรากฎการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หากใครได้สังเกต

ส่วน "บันทึก" ของ Gotoknow กลายเป็น "พื้นที่ส่วนตัว" ที่เลือกรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนได้ตามความสนใจในเรื่องราวนั้น ๆ

เขียน 09 Sep 2011 @ 00:28 () แก้ไข 09 Sep 2011 @ 02:10, ()


ความเห็น (0)