อนุทิน 96448 - TaTa

TaTa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จะนำความรู้ที่ไดเรียนรู้จากการสัมมนาไปใช้ได้อย่างไร

(After Action Review)

ประโยชน์

  1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์
  2. นำความรู้ การจัดกิจกรรม เกม ต่างที่ได้จาก อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไปใช้ กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
  3. ศึกษาค้นคว้า ช่วงทางความรู้หลากหลายจากสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  4. เปลี่ยนทัศคติของตนเองในการทำงาน เพื่อปรับตนเองให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และผู้อื่นทำงานร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน

 

เขียน 08 Sep 2011 @ 23:06 () แก้ไข 09 Sep 2011 @ 09:14, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • พี่ครูมณฑาครับ
  • พี่ครูเข้าระบบไปที่บล็อก กดเพิ่มบล็อกเสร็จแล้วถึง แล้วกดเพิ่มบันทึกนะครับ
  • ที่พี่ครูมณฑาเขียนเนี่ยคือ อนุทิน
  • ไว้เขียนเรื่องสั้น ๆ บันทึกกันลืมครับ
  • 555