อนุทิน 96447 - TaTa

TaTa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากผู้สอน และเพื่อนๆร่วมการสัมมนา

สิ่งที่ได้จากการเรียนวิชา สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ผู้เขียนขอแยกเป็น 4 ด้านดังนี้

  1. ด้านวิชาการ คือทำให้เข้าใจหลักในการจัดสัมมนา และได้ศึกษาถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้

2.  ด้านเทคนิคการสอน กิจกรรมเสริม เกม ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน

ในข้อนี้ ผู้เขียนได้ความรู้มากมายจากทั้งอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมชั้นบางรายที่มีประสบการณ์การสอนมาหลายปี ได้นำเสนอกิจกรรม หรือเกมที่น่าสนใจ เช่น Action Song

3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต Websites, bloc

หลังจากการได้เข้าเรียนในชั้นเรียน และได้จัดการสัมมนา ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่าในการจัดสัมมนานั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยที่จะทำให้การสัมมนาในแต่ละครั้ง

 4. ด้านสังคม การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะในการแก้ปัญหาโดยการใช้วิจารณญานและเหตุผล

 

เขียน 08 Sep 2011 @ 23:05 () แก้ไข 09 Sep 2011 @ 09:15, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนว่า blog ครับ