อนุทิน 96401 - ดร. ชาญชาติ ถนอมตน

งานสอนประสบปัญหามากเนื่องจากนักเรียนยังไมมีความรับผิดชอบ มอบหมายภาระงานจะไม่ได้งาน ผู้ปกครองไม่มีเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ จึงต้องจัดการเรียนการสอนให้ผุ้เรียนมีชิ้นงาน และประเมินให้เสร็จภายในชั่วโมง ซึ่งขณะนี้จัดว่ายังไม่ประสบความเร็จทางการจัดการเรียนการสอน

เขียน 08 Sep 2011 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)