อนุทิน 96401 - นาย ชาญชาติ ถนอมตน

  ติดต่อ

งานสอนประสบปัญหามากเนื่องจากนักเรียนยังไมมีความรับผิดชอบ มอบหมายภาระงานจะไม่ได้งาน ผู้ปกครองไม่มีเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ จึงต้องจัดการเรียนการสอนให้ผุ้เรียนมีชิ้นงาน และประเมินให้เสร็จภายในชั่วโมง ซึ่งขณะนี้จัดว่ายังไม่ประสบความเร็จทางการจัดการเรียนการสอน
  เขียน:  

ความเห็น (0)