อนุทิน 96373 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ๗ กันยายน ๒๕๕๔  ฉันและเพื่อนครูไปเป็นกรรมการคุมสอบการอ่านคิดวิเคราะห์   เขียน  นักเรียนชั้น ม.๓  โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น...อดย้อนคิดถึงโรงเรียนตนเองไม่ได้
  • โรงเรียนยิ่งแคบใจคนอยู่กลับแนบสนิทไฉนโรงเรียนยิ่งใหญ่ใจคนยิ่งห่าง...
  เขียน:  

ความเห็น (0)