อนุทิน 9633 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   ครูคือใคร

            ใครคือครู        ครูคือใคร                ในวันนั้

             ใช่อยู่ที่ปริญญา          มหาศาล

              ใช่อยู่ที่เรียกว่า           ครู อาจารย์

              ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

 

              ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด

              ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

               ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร

                ให้รู้เปลื่ยนแปลงู้รู้สร้างงาน

 

                 ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์

                 ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

                  ครูคือผู้สั่งมอุดมการณ์

                   มีดวงมาณเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

 

                   ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง

                   สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

                   สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง

                   ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

  แหล่งอ้างอิง : หนังสือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/language/10000-10588.html

เขียน 04 Jun 2008 @ 01:03 ()


ความเห็น (0)