อนุทิน 96286 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

จิตเดิมแท้

สุญญตา

หยุดคิดปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

จิตเดิมแท้คือพุทธะ เมื่อเกิดเวทนาก็เกิดปรุงแต่ง เกิดพบเกิดชาติ ชรา มรณะ ท่านโฮงโป กล่าวไว้ว่าตัดสังขาร(เห็นก็สักแต่ว่าเห็นฯ) นั้นแหละ ท่านเข้าถึงพุทธะ (ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน)

สาธุ สาธุ ครับท่านอาจารย์