อนุทิน 96266 - โสภณ เปียสนิท

สร้างรักสร้างเรือนเหมือนฝัน สร้างวันสร้างคืนหมื่นสุข บ้านน้อยสร้างไว้คลายทุกข์ ธรรมชาติปลอบปลุกวิญญาณ

เขียน 07 Sep 2011 @ 07:02 ()


ความเห็น (0)