อนุทิน 96230 - ครูปอ

วันนี้หลังเลิกเรียนมีประชุมตั้งแต่ 15.30  กว่าจะเสร็จก็เข้าไปเกือบ 18.00 น.  ท่านผอ.แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ แล้วให้เรานำเสนอเกี่ยวกับการไปประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับการประเมินภายนอกรอบที่สาม  และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครูปอได้สรุปเรื่องราวที่ไปรับทราบจากการไปประชุมมา....ท่านผอ.สรุป..มอบหมายให้ครูปอดูแล..รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบที่สามซึ่งคาดว่าจะได้รับการประเมินในภาคเรียนหน้า.....ในสมองจึงมีแต่แผนงาน...กรอบการทำงาน....ทำไมครูจึงต้องมาผจญกับสิ่งเหล่านี้..ถ้าเวลา..และสมอง..ได้ครุ่นคิดวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนเด็ก..ครูคงจะมีความสุข..แต่นี่เวลาส่วนใหญ่..ต้องหมกมุ่นอยู่กับการ..วางแผนการทำงาน  สรุปรายงาน..การประเมิน ประเมิน และประเมิน...ความทุกข์จึงเกิดกับครูไม่หยุดหย่อน....

เขียน 06 Sep 2011 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)