อนุทิน 96138 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๕๖. แลกเปลี่ยนบทเรียนบนรายทางที่เดินมาด้วยกัน

เมื่ออาทิตย์ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ผมในฐานะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการของบางกอกฟอรั่มและสสส.ในโครงการเรียนรู้สุขภาวะของชุมชน ๓ แห่งรอบที่ก่อตั้งสำนักงานศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะของสสส.ที่ซอยสวนพลูและหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ เขตสาทร กทม. http://www.gotoknow.org/blog/healthycom/431819 ไปร่วมสะท้อนบทเรียนร่วมกับชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดระยะการทำงาน ๑๘ เดือนที่ผ่านไป ผมช่วยดูความริเริ่มและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่อยู่ในสิ่งเล็กๆ โดยดูกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าและความหมายใหม่ๆของสุขภาวะและความเป็นชีวิตทั้งของปัจเจกและชุมชน ดูการสร้างคนทำงานวิชาการเชิงเคลื่อนไหวสังคมในแนวประชาคม ดูบทบาทและแนวทางใหม่ๆขององค์กรสาธารณะดังเช่น สสส.ในการทำให้การปฏิสัมพันธ์ขององค์กรกับชุมชนเป็นเงื่อนไขสร้างพลเมืองและความหมายสุขภาวะจากวิถีชีวิตของชุมชน ดูความรู้และรูปแบบจัดการตนเองของชุมชนเกิดใหม่ที่เคลื่อนย้ายมาจากชนบทสู่เมืองใหญ่ด้วยวิธีคิดที่เป็นตนเองดีกว่าอดีต

เขียน 05 Sep 2011 @ 15:51 () แก้ไข 05 Sep 2011 @ 16:34, ()


ความเห็น (0)