อนุทิน 96113 - ป.

ป.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านเรื่องกรอบ ของ อาจารย์ Wasawat : จี้ใจดำ -- เพื่อให้ตรวจผู้ป่วยได้อย่าง "มีประสิทธิภาพ-efficient" จึงใช้กรอบของ "illness pattern" เพื่อพุ่งหาวินิจฉัย ให้เร็วที่สุด ใช้พลังงานน้อยที่สุด -- เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของวงวิชาชีพ จึงใช้กรอบ "evidence based guideline" มาคัดคานกัน -- > ต้นไม้อะไรที่สามารถใส่กรอบ(Frame) = 1.เป็นภาพ ไม่ใช่ของจริง 2.ไม่มีชีวิต หยุดการเติบโต 

เขียน 05 Sep 2011 @ 02:17 () แก้ไข 05 Sep 2011 @ 18:15, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จำเป็น ... ต้องมาเยี่ยม

เพราะมีชื่อผมอยู่ 555