อนุทิน 9611 - ดอกไม้น้อย

"ภาคีหุ้นส่วนไม่น่าจะเป็นแค่ภาคีที่ร่วมทำงานภายใต้งบประมาณเท่านั้น  น่าจะดูที่ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่เขาปรับเปลี่ยนเพื่อบรรลุฝันร่วมของเรามากกว่า"

เขียน 03 Jun 2008 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)