อนุทิน 96060 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ฉันทะ

วันนี้เขียนบันทึกไปสามบันทึกถือว่า รักษาระดับความมั่นคงพอได้พอไหว แต่ก็ยังต่ำกว่าที่เคยเป็น พยายามใช้สิ่งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะกำลังของจิตที่ผ่านชื่อที่เรียกว่า "ฉันทะ"...

แต่ "ฉันทะ" อย่างเดียวไม่พอต้องพ่วงเพื่อนมาอีกสาม คือ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาร่วมมาด้วยชีวิตจึงจะสามารถขับเคลื่อนเดินไปได้อย่างไม่ใช่แบบยถากรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)