อนุทิน 96038 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลง จัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ดังนี้

 

-     กิจกรรม อย. น้อย

     -     กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ( ปลูกผักปลอดสารพิษ )

     -     กิจกรรมกีฬายูโดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

     -     กิจกรรม การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

                (การเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างความงดงาม)         

     -     กิจกรรม การเยี่ยมบ้าน

     -     กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษา

 

เขียน 04 Sep 2011 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)