อนุทิน 96037 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลง จัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ดังนี้

-          กิจกรรมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2554

-          กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

-          กิจกรรมวันไหว้ครู

-          กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

-          กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-          กิจกรรมวันถวายเทียนจำนำพรรษา

-          กิจกรรมวันรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

 

เขียน 04 Sep 2011 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)