อนุทิน 96023 - นะโม

  ติดต่อ

"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything." - - T.Roosevelt - - คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
  เขียน:  

ความเห็น (0)