อนุทิน 95940 - กิตติพงศ์ พลเสน

...กำลังสงสัยกับกระบวนการขออภัยโทษที่ผู้กระทำผิดยังไม่เคยแสดงจิตสำนึกถึงความผิดที่ตนได้กระทำ...
เขียน 03 Sep 2011 @ 21:26 () แก้ไข 03 Sep 2011 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)