อนุทิน 95912 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หากเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เราจะหยุดความทุกข์จากการเพ่งโทษผู้อื่น

และจะค้นพบว่าทุกข์นั้นเกิดจากการก่อรูปความคิดความเห็นผิดจากตัวเราเอง

         ลอกเปลือก เลือก "รู้" ดูให้เห็น

         กายใจเป็นเครื่องมือ ยึดถือไว้

         ดูจนกว่า เข้าใจ สิ่งเป็นไป

         จึงวาง "ใจ" วาง "กาย" ไว้ที่เดิม

 

เขียน 03 Sep 2011 @ 13:24 ()


ความเห็น (0)