อนุทิน 95912 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

หากเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เราจะหยุดความทุกข์จากการเพ่งโทษผู้อื่น

และจะค้นพบว่าทุกข์นั้นเกิดจากการก่อรูปความคิดความเห็นผิดจากตัวเราเอง

         ลอกเปลือก เลือก "รู้" ดูให้เห็น

         กายใจเป็นเครื่องมือ ยึดถือไว้

         ดูจนกว่า เข้าใจ สิ่งเป็นไป

         จึงวาง "ใจ" วาง "กาย" ไว้ที่เดิม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)