อนุทิน 95901 - ครูปอ

  ติดต่อ

เมื่อวานได้เข้าประชุม เนื่องจากเป็นทีมงานจัดอบรมครู...เพื่อให้ครูสามารถใช้ ICT เพื่อการสื่อสาร และการเรียนการสอนได้  ในการประชุมนี้นำโดยท่านศึกษานิเทศที่รับผิดชอบด้าน ICT และให้ครูอีก 12 คนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  ก็เต็มใจนะที่จะช่วยเหลือพัฒนาครู...แต่...ปลายทางครูจะได้อะไร...กับทางเดิน 3 วันที่จะนำครูเดิน...สงสัยจัง...จะพาครูเดินได้ถึงปลายทางไหม...เพราะระหว่างทาง...ไม่ชัดเจน....

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณคุณโอ๋-อโณ ที่มอบดอกไม้ให้กันค่ะ