อนุทิน 95828 - นะโม

นะโม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน โย นโร อุปนยฺหติ กุสาปิ ปูติ วายนฺติ เอวํ พาลูปเสวนา คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น

เขียน 02 Sep 2011 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)