อนุทิน 95827 - นะโม

นะโม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตครํ ว ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ ปตฺตาปิ สุรภี วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้น

เขียน 02 Sep 2011 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)