อนุทิน 9581 - ธ.วั ช ชั ย

@9571 และ @9576 จำได้ว่าเคยอ่านเจอ ลองค้นในเว็บก็มีเหมือนกัน แต่ไม่มีรายละเอียด

ในหนังสือ ภาษาของเรา ชุดที่ 9 โดย อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ หน้า 179-180 เล่าว่า ได้สอบถาม ศ.บรรจบ พันธุเมธา ได้ความว่า กะหรี่ หรือ ชอกกาลี ในภาษาแขก (ไม่ได้บอกว่าภาษาอะไร เดาว่าฮินดี) เขามีคำว่า โฉกกฬี แปลว่าเด็กหญิง โฉกกฬา แปลว่า เด็กชาย พอมาบ้านเราก็เพี้ยนไป

ท่านว่าไว้แค่นี้ครับ

เขียน 03 Jun 2008 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)