อนุทิน 95795 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Class.in.th สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากพร้อมๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้บริการ Cloud computing ซึ่งเป็นการร่วมมือกันให้บริการของเครื่องแม่ข่ายไม่จำกัดจำนวนขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน ณ ขณะนั้นค่ะ

เขียน 02 Sep 2011 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)