อนุทิน 95706 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #125

ขอนัดประชุมหลังเลิกเรียน ในวันพรุ่งนี้

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 17.00 - 18.00 น.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีเรื่องสำคัญที่จะขอนัดประชุม

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. รุ่น 14 ทุกคน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง (อย่าขาดครับ)

เขียน 01 Sep 2011 @ 21:47 ()


ความเห็น (0)