อนุทิน 95688 - ครูผาน้อย

ร่วมประชุมที่สพป.เลย เขต 2 เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมี ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่มีคะแนน 1-10 อันดับของ สพป.เลย เขต 2 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยการแชร์ประสบการณ์ของครูผู้สอน ว่าท่านทำอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ โดยแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่ม ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอภาพรวมของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประธานกลุ่มทั้ง 4 กลู่มสาระการเรียนรู้

เขียน 01 Sep 2011 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)