อนุทิน #95656

ตอนกำลังจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เท่าที่ผ่านมาทำประโยชน์ให้ข้าราชการน้อยมาก ทำตามนักการเมืองมากกว่า
เขียน:

ความเห็น (0)