อนุทิน 9562 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

บันทึกควรจำ

ปัจจุบันดูแลข้าราชการลูกจ้าง 5 สายพันธุ์

1.  ข้าราชการ

2.  ลูกจ้างประจำ

3.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

4.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)

5.  ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้)

 

เมื่อ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ต้องเพิ่มคือ

1.  ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพและรับบำนาญ

2.  ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพและต่อ กบข.

3.  ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

4.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่เปลี่ยนสถานภาพ

5.  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่รับใหม่

สิ่งที่ต้องดำเนินการในฐานะเจ้าหน้าที่บุคคลคือ  การดูแลสิทธิ ผลประโยชน์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในแต่ละสถานะ.........

 

รอกฎหมายลูก  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

เขียน 03 Jun 2008 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)