อนุทิน 95549 - ต้นกล้า ชาวนาวันหยุด

  ติดต่อ

"การไม่คิดครอบครอง ไม่คิดเป็นเจ้าของที่ดิน" เราก็สามารถมีข้าวกิน ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สากล ลงสู่เเปลงนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับชาวนา ก้าวไปด้วยกัน โตไปด้วยกัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)