อนุทิน 95548 - พระมหา สาธิต เมธีจรรยาภรณ์

5-9 กันยายน 2554: วิทยากรอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)-ระบบงบประมาณ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

เขียน 31 Aug 2011 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)