อนุทิน 95446 - สันโดษ

สันโดษ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าเราต้องการหมดความทุกข์ ต้องการมีความสุขก็จงอย่า คิดว่า โลกนี้เป็นของเรา ร่างกายนี้เป็นของเรา ร่างกายของบุคคลอื่น เป็นเราของเรา จงคิดว่า ร่างกายมันเป็นพียงธาตุ 4 มันเข้ามาประชุมกัน เห็นร่างกายภายใน คือ ร่างกายของเรา ก็ทำความรู้สึกเพียงสักแต่ว่าเห็น คือ ไม่สนใจ ไม่ยึดถือว่ามัน กับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัย สรุปสั่นว่า “ ใดๆ ในโลก ล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่น “

เขียน 30 Aug 2011 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)