อนุทิน 95439 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๕๔. รำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียนและไปปฏิบัติเพื่อครูอาจารย์แด่เจ้าคุณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ผมและคณะ ในนามของหลายคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับเครือข่ายศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเทียน และผู้ที่ให้ความสนใจการเจริญสติภาวนา ได้ร่วมกันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดงานรำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เชื่อมโยงการเจริญสติภาวนาแนวเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียน ในฐานะที่เป็นวิธีพัฒนาจิตสิกขาและจิตตปัญญาศึกษา เข้ากับเรื่องการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้บนรากฐานของความรู้สึกตัว การพัฒนาครอบครัวและสุขภาวะ และสุขภาวะในมิติของการเจริญสติภาวนา, ในงานดังกล่าว พระเดชพระคุณท่านพระราชกิตติเมธี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้มาร่วมเป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา พระเดชพระคุณท่านเห็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นแล้วก็ชอบใจและปรารภว่าอยากจัดให้กับคนต่างจังหวัดอย่างนี้ที่สิงห์บุรีบ้าง พวกเราได้น้อมรับไว้และพรุ่งนี้ คือ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ก็จะไปช่วยกันจัดสนองดำริพระเดชพระคุณท่านกับชาวบ้านสิงห์บุรี

เขียน 30 Aug 2011 @ 06:21 () แก้ไข 04 Sep 2011 @ 07:15, ()


ความเห็น (0)